Објект 4o

Тип 12
Вкупно: 67㎡

Достапност по катови:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПК
12 36 56 72 88

Основа на станот

Контактирајте продажен агент:

Локација