Објект 4o

Тип 25

Вкупно: 85㎡

Достапност по катови:

12345678910ПК
          98

Основа на станот

Контактирајте продажен агент:

Локација